Jyrki Aakkula

Kirjoittaja työskentelee Luonnonvarakeskuksessa (Luke) erikoistutkijana ja on keskittynyt erityisesti maatalouden ilmasto- ja ympäristökysymyksiin tulevaisuudentutkimuksen näkökulmasta. Hän koordinoi Luken toteuttamaa hanketta Maatalous- ja LULUCF-sektorien päästö- ja nielukehitys vuoteen 2050 (MALULU), joka tarkastelee skenaarioiden avulla maatalouden ja metsätalouden sekä muiden maankäyttösektorien KHK-päästö- ja hiilinielukehitystä vuoteen 2050 asti.