Jyrki Laitinen

Kirjoittaja toimii Suomen ympäristökeskus SYKEssä Kestävä vesihuolto -ryhmän päällikkönä. Laitinen on peruskoulutukseltaan vesitalouden diplomi-insinööri ja jatko-opinnoissaan laajentanut osaamistaan tuotantotalouden ja rakennetun ympäristön tiedekunnissa. Aiemmin Jyrki on toiminut yksityisellä sektorilla konsulttina, kouluttajana ja vesihuoltopalveluiden tarjoajana sekä julkisella sektorilla SYKEn lisäksi vesistötutkijana alueellisessa ympäristökeskuksessa.