Jyrki Niemi

Kirjoittaja on tutkimusprofessori Luonnonvarakeskuksessa (Luke) ja toimii parhaillaan jäsenenä valtioneuvoston asettamassa eri tieteenaloja edustavassa tiedepaneelissa, jonka tehtävänä tukea pääministeri Marinin asettaman koronakriisin jälkihoidon toimenpiteitä valmistelevan ryhmän työtä.