Karetta Timonen

Kirjoittaja on tutkija Luonnonvarakeskuksen Kestävyystutkimus ja indikaattorit -ryhmässä. Hän on taustaltaan ympäristöekonomisti ja tutkimusaiheitaan ovat mm. Kestävyysindikaattoreiden kehittäminen alue- ja yritystasolla sekä elinkaaristen ympäristövaikutusten (LCA) mallintaminen energia-, ruoka- ja lannoitetuotteille. Timosen osaamisalaa on erityisesti elinkaaristen ympäristövaikutusten mallintamisen osalta biokaasun tuotanto sekä orgaanisten lannoitteiden tuotanto ja hyödyntäminen pelto- että metsäkäytössä.