Kari Oinonen

Kirjoittaja työskentelee ryhmäpäällikkönä Suomen ympäristökeskus SYKE:ssä. Oinonen on mukana Alueidenkäytön suunnittelun muuttuvat roolit (AAMU) -hankkeessa, joka toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.