Karoliina Auvinen

Kirjoittaja työskentelee Suomen ympäristökeskuksessa erityisasiantuntijana, aihepiirinä merkittävät päästövähennystoimet ja ilmastotiekartat kohti hiilineutraalia energiajärjestelmää. Auvisella on yli 20 vuoden työkokemus ilmasto- ja energia-alan projekteista, joissa on kehitetty ja edistetty vähäpäästöisten tuotteiden ja teknologioiden markkinoita tutkimuksen, yhteiskehittelyn, sidosryhmäyhteistyön ja kokeilujen avulla. Auvinen on mukana UUSILMA-hankkeen vuorovaikutustiimissä.