Karoliina Suonpää

Kirjoittaja työskentelee tutkijatohtorina Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa Helsingin yliopistossa. Hän tutkii henkirikollisuutta ja muuta vakavaa väkivaltaa sekä rikosseuraamusten vaikutuksia.