Kati-Jasmin Kosonen

Kirjoittaja toimii valtakunnalliseen Maankäytön, Asumisen ja Liikenteen kehittämisverkoston eli MAL-verkoston kehittämispäällikkönä ja koordinaattorina. Kati-Jasminilla on noin 10 vuoden MAL-verkoston koordinoinnista sekä 20 vuoden kokemus kaupunkikehityksen johtamisesta ja aluetutkimuksesta.