Kati Vuorenvirta

Kirjoittaja toimii erityisasiantuntijana puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston tutkimusyksikössä. Vuorenvirran tehtävät liittyvät tutkimushallintoon ja erityisesti Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan ja sen verkoston tukemiseen ja koordinointiin sekä neuvottelukunnan puolustustutkimusta edistäviin hankkeisiin. Lisäksi Katin arkea ovat myös mm. valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeet sekä osaamiseen ja kansalliseen tukimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvät kehittämistehtävät.

 

Tutkitun tiedon pohjalta on helpompi valmistella asioita ja ottaa kantaa erilaisiin kysymyksiin. Vaikka asiantuntijalla olisikin omaa kokemusta asiasta, on helpompi muodostaa toimenpide-ehdotuksia, kun käytettävissä on laajemmin tietoa. Myös ristiriitainen tieto on arvokasta, sillä se kannustaa pohtimaan valmisteltavaa asiaa erilaisista näkökulmista.