Kira Elfving

Kirjoittaja on korkeakouluharjoittelijana valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimustoiminnan tiimissä. Elfving on luonnontieteiden kandidaatti ja Helsingin yliopiston maisteriopiskelija pääaineenaan neurobiologia. Hän on kiinnostunut siitä, millaista tietoa tiede tuottaa, mitä rajoitteita sillä on ja kuinka lisätä sen käytettävyyttä päätöksenteon pohjana. Aikaisemmin Elfving on toiminut tiedekeskus Heurekassa aivoterveyttä käsittelevän näyttelyn suunnittelussa ja tehnyt tiede ja tulevaisuus -aiheista podcastia.