Kirsi Latola

Blogin kirjoittaja on vuodesta 2005 alkaen toiminut aktiivisesti Arktisessa yliopistossa ja johtanut temaattisten verkostojen osiota, joka koostuu lähes 40 eri verkostosta. Tällä hetkellä FT Kirsi Latola toimii Temaattisten verkostojen päällikkönä ja on vastuussa myös Arktisen yliopiston tutkimustoiminnasta yhdessä tutkimusvararehtorin kanssa. Yhteistyö muiden Arktisten organisaatioiden kanssa on vahva ja siten hänen kansainvälinen yhteistyöverkostonsa kattaa kaikki arktiset maat, tärkeimmät yliopistot ja organisaatiot alueella.

Ensisijaisen tärkeää on etenkin nuoren ja tulevien sukupolvien kouluttaminen kansalaisiksi, jotka osaavat kohdata tulevaisuuden haasteet.