Kirsi-Maria Halonen

Kirjoittaja on kauppaoikeuden yliopistonlehtori Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa. Halonen toimii tutkijana valtioneuvoston selvityshankkeessa Innovatiiviset menettelyt biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen hankinnoissa, joka toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.