Kirsi Pulkkinen

Kirsi Pulkkinen toimii Lapin ja Helsingin yliopistoissa tutkijana. Hän keskittyy erityisesti tutkijoiden yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen, dynaamisiin tiedon luomisen keinoihin sekä akateemisen profession tuloksellisuuteen. Kirsi on mukana valtion tutkimuslaitos- ja rahoitusuudistuksen arvioinnissa.