Kristiina Regina

Kirjoittaja on Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessori, joka tutkii maatalouden ilmastovaikutuksia ja on keskittynyt erityisesti maaperäkysymyksiin. VN TEAS -hankkeessa Maatalous- ja LULUCF-sektorien päästö- ja nielukehitys vuoteen 2050 (MALULU) hän vastaa erityisesti maatalouteen liittyvistä kysymyksistä.