Laura Olsén

Blogin kirjoittaja on tutkija ja jatko-opiskelija Lapin yliopiston Arktisessa Keskuksessa Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutissa. Hän kirjoittaa väitöskirjatutkimustaan inhimillisen turvallisuuden tilasta saamelaisten kotiseutualueella ja toimii tutkimusassistenttina ja viestintäkoordinaattorina Saamelaisten oikeuksien toteutuminen: kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus - hankkeessa. Tutkimushanke on osa valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa. 

Saamelaisten oikeudellinen asema alkuperäiskansana Suomessa on herättänyt paljon kriittistä keskustelua sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Tässä tutkimuksessa haluamme kansainvälisen oikeusvertailevan tutkimuksen avulla antaa oman panoksemme ja tehdä parhaamme toimivien ratkaisumallien löytämiseksi, jotta alkuperäiskansaoikeudet turvaavan politiikan toteutumista voitaisiin edistää.