Liisa Peura-Kapanen

Kirjoittaja toimii projektisuunnittelijana Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa. Työurallaan hän on muun muassa tutkinut kotitalouksien taloudenhallintaa ja velkaantumista. Peura-Kapanen oli tutkimusryhmän jäsen Ylivelkaantumisen ehkäisy- ja hoitomallien kehittäminen -hankkeessa, joka toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa. 

Kansalaisten ylivelkaantumiseen etsitään ratkaisuja useissa maissa. Ylivelkaantuneiden auttamiseksi Suomessa on jo monia hyviä välineitä. Niitä tulee edelleen kehittää. Nyt kuntiin tarvitaan asennemuutosta ja uudenlaista ajattelua, jotta myös yhteistyö eri sektoreiden välillä saadaan toimimaan.