Maija Federley

Maija Federley

Kirjoittaja työskentelee VTT:llä erikoistutkijana Digitaalinen transformaatio-tutkimustiimissä. Hän on osallistunut useisiin hankkeisiin, joissa tutkitaan kehittyvän teknologian luomia mahdollisuuksia, digitaalisten palvelujen käyttäjälähtöistä kehittämistä sekä teknologian vaikutuksia eri sidosryhmien näkökulmista. Hän on mukana valtioneuvoston Digimuutos-tutkimushankkeessa, jossa selvitetään digitalisaation tuomia vaikutuksia työtehtäviin ja liiketoimintaan ja joka toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa.