Maija Karjalainen

Blogin kirjoittaja on tohtorikoulutettava Turun yliopiston valtio-opin oppiaineessa. Karjalainen käsittelee väitöskirjassaan demokraattisten innovaatioiden käyttöä ja vaikutuksia kansalaisten asenteisiin ja päätöksentekoon Suomen kunnissa, ja työskentelee lisäksi tutkimushankkeessa Kansanvallan uudet muodot Suomessa, joka toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimusuunnitelmaa. 

Suomalaiset eivät koe kuntademokratian toimivan kovinkaan hyvin. Tämä toistuu useissa kyselytutkimusten tuloksissa. Tutkimme hankkeessamme muun muassa, mitä uusia kansalaisosallistumisen muotoja Suomessa on otettu käyttöön ja miten ne vaikuttavat demokratian kehitykseen.