Maija Tiitu

Kirjoittaja työskentelee tutkijana Suomen ympäristökeskus SYKEssä. Hän on mukana erilaisissa yhdyskuntien kehitystä tutkivissa hankkeissa, kuten valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeessa Yksin osana elinkaarta (YSI), jossa tutkitaan yksinasumista Suomessa ja muualla Euroopassa.