Marja Harjumaa

Marja Harjumaa työskentelee VTT:llä erikoistutkijana. Hänen keskeisiä osaamisalueitaan ovat digitaaliset terveysratkaisut, käyttäytymisen muutos ja terveyspalvelut. Hän on mukana Kokeilukulttuuri muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa - sähköiset innovaatiot hyötykäyttöön (KOHISE) -tutkimushankkeessa, joka toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa.

 

Digitaalisuuden hyödyntämisessä sosiaali- ja terveyspalveluiden haasteiden ratkaisuun on vielä paljon tehtävää. Kokeilukulttuuri muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa - sähköiset innovaatiot hyötykäyttöön –hankkeessa tavoitteenamme on laatia kehitystä vauhdittamaan uudenlainen kokeilukulttuurin malli, joka huomioi eri toimijat palvelun käyttäjästä palveluntarjoajiin ja kansalliseen tasoon asti.