Marjaana Pelkonen

Neuvotteleva virkamies, THT Marjaana Pelkonen työskentelee Sosiaali- ja terveysministeriössä. Hän on mukana Lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut sosiaali-, terveys- ja opetustoimen yhteistyönä eri maissa -hankkeessa. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.