Marjut Huhtala

Ammattikeittiöosaajat ry:n toiminnanjohtaja on ollut mukana monissa kouluruuan ja sen tekijöiden arvostusta nostavissa hankkeissa. Ammattikeittiöosaajat ry:ssä on muun muassa luotu kouluruokailun itsearviointimalli Kouluruokadiplomi, jota järjestö on myöntänyt kouluille v:sta 2013 lähtien osoituksena ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla toteutetusta kouluruokailusta.