Martti Lehto

Kirjoittaja on sotatieteiden tohtori, eversti evp. ja toimii kyberturvallisuuden professorina Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa. Lehdolla on 40 vuoden kokemus johtamis- ja tietojärjestelmien kehittämisestä ja hänen tutkimuksensa kohdistuu laaja-alaisesti digitalisoituvan yhteiskunnan kyberturvallisuuteen. Hän toimi VN TEAS -tutkimushankkeen ”Kyberturvallisuuden strateginen johtaminen Suomessa” vetäjänä.