Matti Minkkinen

Matti Minkkinen

Kirjoittaja toimii tutkijana Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa. Minkkinen on tutkinut muun muassa kokonaisturvallisuuden ennakointia ja tulevaisuustietoisuutta yksilöllisenä ja kollektiivisena ilmiönä. Hänen väitöskirjansa yksityisyyden suojan muuttumisesta tarkastetaan keväällä 2020. Lisäksi Minkkinen opettaa tulevaisuudentutkimuksen kansainvälisessä maisteriohjelmassa.