Meri-Tuulia Kaarakainen

Kirjoittaja on koulutussosiologian jatko-opiskelija ja työskentelee Turun yliopiston IT-palveluissa. Hän on vastannut DP -Digiajan peruskoulu -hankkeessa hyödynnettävän ICT-taitotestin kehityksestä yhteistyössä opetus- ja ICT-alan tutkijoiden sekä testin toteutuksesta vastanneiden ohjelmistokehittäjien kanssa.