Mika Sutela

Kirjoittaja toimii tutkijatohtorina Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa Helsingin yliopistossa. Lisäksi Sutela toimii tietoanalyytikkona Poliisihallituksessa ja on empiirisen rikosoikeustutkimuksen dosentti Itä-Suomen yliopistossa. Sutelan tutkimus on kohdistunut mm. väkivalta- ja liikennerikollisuuteen sekä oikeudellisten toimijoiden toimintaan.