Mikael Hildén, Fanny Groundstroem ja Timothy Carter 

Blogin kirjoittajat ovat Suomen ympäristökeskuksen tutkijoita, jotka työskentelevät parhaillaan Ennakoiva lyhyen aikavälin sää-, talous- ja ilmastoriskien hallitseminen (ELASTINEN) -nimisessä hankkeessa, joka toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Valtakuntien rajat ylittävät heijastevaikutukset on huomioitava, kun pyritään parantamaan sopeutumiskykyä ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutoksen vaikutukset maailmalla heijastuvat myös Suomeen. Maamme on yhteiskuntana kytkeytynyt muuhun maailmaan muun muassa taloudellisen toiminnan, viestinnän ja väestön liikkumisen kautta. Myös Suomen luonto on yhteydessä muuhun maailmaan eliöiden muuttoliikkeiden takia.