Mikko Airikkala

Kirjoittaja työskentelee väitöskirjatutkijana Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitoksella maankäytön ja liikenteen suunnittelun tutkimusryhmässä. Hänen tutkimuksensa liittyy muun muassa tulevaisuustiedon hyödyntämiseen maankäytön strategisessa suunnittelussa.