Mikko Halonen

Blogin kirjoittaja koordinoi Gaia Consulting Oy:n kansainvälisiä hankkeita. Viime vuosina Mikko Halonen on työskennellyt erityisesti ilmastonmuutos- ja energiakysymysten parissa, arvioiden eri toimijoille optimaalisia hillintä- ja sopeutumiskeinoja, politiikkatoimia ja rahoitusratkaisuja. Hän on ollut käynnistämässä useita ilmastohankkeita kehitysmaissa liittyen niin ilmastonmuutokseen hillintään kuin sopeutumiseen. Halonen on myös tuottanut päätöksentekoa tukevaa analyysia kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja varten liittyen mm. teknologiansiirtoon, ilmastorahoitukseen ja hiilimarkkinoihin.

Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä yhteiskuntaamme muokkaavista tekijöistä 2000-luvulla. Ilmastoratkaisuissamme olemme kuitenkin vasta alkutekijöissä ja vaikuttaa siltä, että vasen käsi ei aina tiedä mitä oikea tekee.