Mikko Henriksson

Kirjoittaja toimii konsulttina ja arvioitsijana Ramboll Finland Oy:ssä. Hänen tutkimusaiheensa liittyvät sosiaali- ja terveysalaan, erityisesti kuntoutukseen. Henriksson on tehnyt arviointeja mm. EU:n komissiolle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle. Erityisesti hän on urallaan tutkinut ja arvioinut Kelan työhön kuntoutusta. Lisäksi hän on työskennellyt erilaisten selvitysten ja itsearviointiin liittyvien projektien parissa.