Mikko Laaksonen Mikko Laaksonen

Kirjoittaja toimii erikoistutkijana Eläketurvakeskuksen tutkimusosastolla. Viimeisen 15 vuoden aikana Laaksosen keskeisiä tutkimusalueita ovat olleet sairauspäivärahat ja työkyvyttömyyseläkkeet erityisesti näille etuuksille siirtymisen näkökulmasta. Useissa tutkimuksissa on tarkasteltu myös työeläkekuntoutusta.