Mikko Niemelä

Kirjoittaja työskentelee sosiologian professorina Turun yliopistossa ja tutkimusprofessorina Kelassa. Niemelä toimi vuosina 2015–2021 Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittaman Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana (TITA) -hankkeen konsortiojohtaja. Tällä hetkellä hän vastaa Suomen Akatemian rahoittamassa Eriarvoisuus, interventiot ja uusi hyvinvointiyhteiskunta (INVEST) -lippulaivahankkeessa sosioekonomista eriarvoisuutta ja hyvinvointia koskevan tutkimusalueen tutkimuksesta.