Mirella Miettinen

Kirjoittaja työskentelee ympäristöoikeuden yliopistotutkijana Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella. Hänen tutkimuksensa painottuu erityisesti kemikaaleihin ja kiertotalouteen linkittyviin kysymyksiin.