Niko Karvosenoja

Kirjoittaja työskentelee ryhmäpäällikkönä Suomen ympäristökeskuksessa. Karvosenoja keskittyy tutkimuksessaan ilmansaasteisiin ja ilmastonmuutoksen hillintään. Hänen erikoisalaansa ovat hiukkasten kokonaismallinnus ja yhdennetyt ilmapäästöarviot. Karvosenoja johti valtioneuvoston vuoden 2017 tutkimussuunnitelmaan kuuluvaa Ilmansaasteiden haittakustannusmalli Suomelle (IHKU) -hanketta.

Kaikki maksaa. Ihmisen puuhastelu aiheuttaa kustannuksia, jotka kohdistuvat paitsi suoraan tekijälle itselleen, myös yhteiskunnalle tai muille tahoille. Optimisti kuitenkin sanoo, että kaiken voi tehdä paremmin ja saada aikaan kustannussäästöjä.