Niko Ruostetsaari

Kirjoittaja toimi kesän 2016 korkeakouluharjoittelijana valtioneuvoston kanslian politiikka-analyysiyksikössä.
 

Valtioneuvoston yhteisen selvitys- ja tutkimustoiminnan arviointi ja jatkokehittäminen edellyttää rehellistä palautetta sekä tiedon hyödyntäjiltä että tuottajilta.