Nina Rilla

Kirjoittaja työskentelee erikoistutkijana Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy:ssa. Hän johtaa Maahanmuuttajat ja innovaatiotalous -hanketta, joka toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.  

Suomi voi onnistua aiempaa paremmin kansainvälistä taustaa omaavien osaajien hyödyntämisessä elinkeinoelämässä kun maahanmuuttoon liittyvät aloitteet kehittyvät tarve- ja kysyntälähtöisiksi, tarjonnan sijaan.