Nina Tamminen

Kirjoittaja toimii erityisasiantuntijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa, jossa hän muun muassa kehittää mielenterveyden edistämisen kansallista ohjaus- ja tukitoimea sekä tukee kansallisen mielenterveysstrategian toimeenpanoa. VN TEAS Mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi (MIVA) hankkeessa hän toimii työryhmässä mielenterveyden edistämisen ja mielenterveysvaikutusten asiantuntijana.