Noora Veijalainen

Kirjoittaja toimii hydrologina Suomen Ympäristökeskuksen Vesikeskuksessa. Sää- ja ilmastoriskien arviointi ja toimintamallit (SIETO) -hankkeessa hän vastaa erityisesti ilmastonmuutoksen vesivaroihin liittyvien riskien arvioinnista.