Olli Kuusisto

Kirjoittaja työskentelee erikoistutkijana VTT:n Digital Transformation -tiimissä. Kuusisto on mukana Suomen luovan talouden ekosysteemien tila ja kehittämistarpeet – kansainväliseen vertailuun perustuva selvitys -hankkeessa. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.