Olli Lehtonen

Olli Lehtonen

Kirjoittaja toimii erikoistutkijana Luonnonvarakeskuksessa ja tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopiston Historia- ja maantieteiden laitoksella. Lehtonen on erikoistunut tilastolliseen mallintamiseen, tiedonlouhintaan, geospatiaaliseen analyysiin ja geoinformatiikkaan. Hänen ydinosaamisensa keskittyy R-ohjelmointiin ja sen hyödyntämiseen tutkimuksissa.

Lehtonen työskentelee tutkijana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeessa ”Alueellisen liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden mahdollisuudet ja seuraukset”. Hankkeessa selvitetään, miten liikkuvuutta ja monipaikkaisuutta voitaisiin lisätä työmarkkinoiden kohtaannon tehostamiseksi, mitä liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden lisääntymisestä seuraa ja mitä se tarkoittaa erilaisten alueiden kasvulle ja kehitykselle.