Ossi Kotavaara

Ossi Kotavaara

Kirjoittaja toimii tutkimusjohtajana Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutissa alueellisen erinomaisuuden tutkimusryhmässä sekä hankkeen vastuututkijana maantieteen tutkimusyksikössä. Hänen tutkimuksensa perustuu paikkatieto- ja saavutettavuusanalytiikkaan sekä geo-spatiaaliseen mallintamiseen, joilla tuotetaan tietoa alueellisten ilmiöiden tekijöistä, prosesseista ja rakenteista. Sovellusaloina ovat aluetiede, liikennemaantiede ja talousmaantiede.

Kotavaara työskentelee tutkijana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeessa ”Alueellisen liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden mahdollisuudet ja seuraukset”. Hankkeessa selvitetään, miten liikkuvuutta ja monipaikkaisuutta voitaisiin lisätä työmarkkinoiden kohtaannon tehostamiseksi, mitä liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden lisääntymisestä seuraa ja mitä se tarkoittaa erilaisten alueiden kasvulle ja kehitykselle.