Outi Jolanki

Kirjoittaja toimii tutkijana Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikössä, ja johtaa ASUVA – Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus -hanketta. Tutkimusryhmä kartoittaa erilaisia tapoja edistää yhteisöllisyyttä asuinalueilla ja erilaisia yhteisöllisen asumisen malleja Suomessa ja ulkomailla.

 

Asumisyhteisössä, niin kuin ihmisyhteisöissä yleensä, on tärkeää kysyä miten asioista päätetään ja saavatko kaikki äänensä kuuluviin. Yhteisö ei myöskään synny itsestään ilman yhteisön jäsenten sitoutumista toimimaan muiden hyväksi. Minkä hyvänsä yhteisön jäsenyys merkitsee tasapainoilua yksilön hyvän ja yhteisen hyvän välillä.