Outi Kanste

Dosentti, TtT Outi Kanste työskentelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella sekä Oulun yliopistossa. Hän on mukana Lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut sosiaali-, terveys- ja opetustoimen yhteistyönä eri maissa -hankkeessa. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.