Pasi Mäenpää Pasi Mäenpää

Kirjoittaja työskentelee yliopistotutkijana Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa, jossa hän on myös kaupunkisosiologian dosentti. Hän on tutkinut mm. kansalaisyhteiskunnan muutosta ja yhteisöllistä resilienssiä koronakriisissä.