Pekka Kettunen

Blogin kirjoittaja työskentelee yliopistonlehtorina Åbo Akademin julkishallinnon oppiaineessa. Kettusen tutkimusaluetta ovat julkiset organisaatiot ja palvelut organisoinnin, toimeenpanon ja arvioinnin näkökulmista. Kirjoitus perustuu Kettusen, Sandbergin ja Fredrikssonin äskettäin laatimaan selvitykseen eurooppalaisista hallintojärjestelmistä. Selvitys kytkeytyy Suomen valtionhallinnon uudistustyöhön ja on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa.

Toteutetun uudistuksen oletetaan aikaansaavan muutoksen. Mutta mikäli oletus ei päde, niin myöskään muutosta ei synny.