Pekka Stenholm

 Kirjoittaja toimii erikoistutkijana Turun yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen ja yrittäjyyden laitoksella. Tutkimuksissaan hän tarkastelee yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa maa-, yritys- ja yksilötasolla. Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)utu.fi