Peppi Saikku

Kirjoittaja työskentelee tutkimuspäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Hän on erikoistunut monialaisten palveluiden ja palvelujärjestelmän tutkimukseen.