Peppi Saikku

Kirjoittaja työskentelee erikoistutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Hän on erikoistunut monialaisten palveluiden ja palvelujärjestelmän tutkimukseen.