Pertti Ahonen

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin professori. Pertti Ahonen oli vuosina 1990–2010 Tampereen yliopiston julkishallinnon, erityisesti finanssihallinnon professori. Ahosen tutkimus- ja asiantuntijatyön aloja ovat muun muassa julkisten politiikkatoimien analyysi ja arviointi sekä digitaalisten laskennallisten menetelmien soveltaminen.

Professori Ahonen toimi tutkijana "Sääntelytaakan vähentäminen Yksi yhdestä -periaatetta soveltamalla" -hankkeessa, joka toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.