Petri Uusikylä Petri Uusikylä

Kirjoittaja työskentelee osa-aikaisena tutkimusjohtajana Vaasan yliopistossa ja Frisky & Anjoyn toimitusjohtajana. Uusikylällä on yli 25 vuoden kokemus julkisen hallinnon kehittämisestä sekä vaativien arviointien, policy-analyysien ja yhteiskuntapoliittisten vaikuttavuustutkimusten tekemisestä. Hänen viimeaikaiset hankkeensa ovat liittyneet kansalliseen varautumiseen, kokonaisturvallisuuteen, julkisen hallinnon uudistamiseen, lainvalmistelun laadun parantamiseen, innovaatiomyönteisiin sääntelykokeiluihin, museo- ja kulttuuripolitiikan ohjaukseen sekä kestävyysmurroksen systeemiseen hallintaan ja lainsäädännölliseen prosessiin.