Petrus Kautto

Kirjoittaja johtaa kestävän kiertotalouden strategista ohjelmaa Suomen ympäristökeskuksessa. Kautto on myös osallistunut useiden kiertotalouteen ja sääntelyn kehittämiseen kohdentuneiden valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeiden, kuten Kiertotalous ja tuotepolitiikka (KITUPO), Toissijaisen ympäristövahinkovastuun rahoitusmallien vertailu (TOVARAMA) ja Eroon turhasta sääntelystä – sääntelytakan arviointi ja vähentäminen (SÄÄNTELYTAAKKA) toteuttamiseen.